شیر پرچ

0,000 تومان

با تعبیه شیر پرج بر روی رگلاتور به کاربر اجازه داده میشود که دبی ثابتی از هوا به درون ماسک داشته باشد. با باز و بسته کردن دستی شیر پرج، دبی هوای ورودی قابل تنظیم است.

از شیر پرج برای تخلیه هوای باقیمانده در دستگاه تنفسی پس از بستن شیر سیلندر استفاده می‌شود.
در شرایط دمای پایین یا رطوبت بالای ۵۰٪، استفاده از شیر پرج از مه گرفتگی و ایجاد بخار در لنز ماسک جلوگیری می‌کند.
همچنین زمانی که ماسک به هر دلیل آلوده به گرد و غبار باشد و در شرایط بحرانی و اضطرار که امکان شست و شوی ماسک نیست، استفاده از شیر پرج به خروج گرد و غبار از ماسک کمک می‌کند.